อัศจรรย์เทพพระคลังและพิธีขอเปิดขุมทรัพย์

ขอเล่าย้อนไปก่อนที่จะรู้จักเทพพระคลัง ผมได้ร่วมงานกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง ในการบรรยายพิเศษ อยู่หลายครั้งได้เล็งเห็นตราสัญลักษณ์ขององค์กรที่สำคัญคือ นกวายุภักษ์ โดยทั่วไปที่ผ่านมาไม่มีการบูชาสักการะ หรือจัดพิธีบวงสรวงใดๆให้กับท่าน เพราะคนในยุคนี้สัมผัสถึงเทพเทวดาจิตวิญญาณได้น้อยมาก และไม่เข้าใจว่า การนำสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาใช้นั้น จะต้องรู้คุณกตัญญูตอบแทน

ผมพยายามผลักดันให้จัดพิธีบวงสรวงให้กับตราสัญลักษณ์นกวายุภักษ์นี้ แต่ยังไม่เป็นผลสำเร็จ ในขณะที่ค้นคว้าประวัติศาสตร์เรื่องราวตำนาน ของเทพ ก็ลิงค์ไปถึง พระคลัง จึงสนใจใคร่รู้ศึกษาลงในรายละเอียด ได้พบคุณประโยชน์ และความสำคัญของพระคลัง และเห็นว่าควรจัดพิธีบวงสรวงขึ้นมา แต่ไม่ง่ายที่จะจัดงานลักษณะนี้ขึ้นมาโดยไม่มีเหตุปัจจัย หรือความร่วมมือจากองค์กรใด จึงพักเรื่องนี้เก็บไว้ และกล่าวกับคนใกล้ชิดอยู่หลายครั้งว่า ถ้าเมื่อใดได้จัดงานบูชาพระคลัง(หรือบางท่านเรียกว่าเทพพระคลัง) จะเป็นการดีต่อเศรษฐกิจของประเทศในทางหนึ่ง

หลังจากนั้นไม่นาน ก็ได้ร่วมงานกับบริษัทห้างเพชรทองออโรร่า จึงเสนอเรื่องการบวงสรวงให้ทองมีคุณสมบัติพิเศษมากกว่าปกติ ในที่สุดลงตัวเป็นการจัดงานเพื่อส่วนรวมเข้าไปด้วย นั่นคือ “งานพิธีบวงสรวงเทพพระคลังเพื่อแผ่นดิน” ซึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ชีวิตของผมเคยจัดมา และก็มีสิ่งมหัศจรรย์ หรือเรียกว่า ปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับผู้คนจำนวนไม่น้อยหลังจากที่จบงานนี้

ผมจึงมีความมั่นใจที่จะแนะนำให้ผู้คนบูชาสักการะเทพพระคลังด้วยศรัทธาแท้ด้วยความจริงใจปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ซึ่งเมื่อทำดีแล้วขอพรจากท่านจะสัมฤทธิ์ผลได้โดยง่ายโดยอัศจรรย์ดังนี้

หาดาวน์โหลดรูปเทพพระคลัง มาไว้ที่หน้าจอมือถือ หรือปริ้นเป็นรูปภาพใส่กรอบรูป เวลากราบไหว้ก็อธิษฐานส่งจิตถึงท่านเป็นประจำจากใจ โดยนึกถึงคุณเทวดาองค์นี้ หรือทางพระเรียกว่า”เทวตานุสสติกรรมฐาน” ด้วยความเคารพด้วยความจริงใจย่อมสะเทือนไปถึงเทพเทวดา และหากจะให้ได้ผล โดยที่เทวดาท่านยินดีจะช่วยเหลือ ผู้นั้นต้องปฏิบัติสวดมนต์บทสอนเจ้ากรรมนายเวร(ซึ่งเรียบเรียงโดย พระอาจารย์ ดร.สิงห์ทน นราสโภ)เป็นประจำ ที่ต้องเป็นแบบนี้เพราะเหตุผล 2 ข้อด้วยกัน

1 พุทธมนต์บทนี้ จะคลายวิบากกรรมเก่า หรือหนี้กรรม

2 เกิดผลบุญคุณความดีใหม่ ทำให้ง่ายต่อการช่วยเหลือของเทวดา และเป็นธรรมดาที่ท่านจะเมตตาโปรดปรานคนที่มีพลังงานดีๆอยู่รอบๆตัว

แล้วอย่าลืมกรวดน้ำลงดินฝากพระแม่ธรณี บางท่านไม่สะดวก ก็ขอให้มีกระถางต้นไม้เล็กๆ เพื่อหยาดน้ำลงดินฝากผลบุญกับพระแม่ธรณีนำส่งผลกุศลถึงทุกท่านทุกพระองค์ที่ลูกได้อุทิศถึงเพียงเท่านี้ไม่เกิน 1 เดือน 3 เดือน หรือ 6 เดือนชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงดีขึ้น ทางการเงินดีขึ้นทางครอบครัวดีขึ้น และทางจิตใจ แบบพลิกชีวิตแน่นอน

เดิมที ผมจะแนะนำแค่ปฏิบัติบูชาเป็นหลัก แต่ครั้งนี้จะมาเพิ่มเติมด้านอามิสบูชา คือ การถวายเครื่องสักการะแด่เทพเทวดาครูบาอาจารย์ ซึ่งแม้จะมีความสำคัญเป็นรอง แต่ก็มีประโยชน์ควบคู่กับการปฎิบัติบูชา และการบูชาเทพพระคลังมหาสมบัติในแบบฉบับของผมเป็นอย่างไร? ขออธิบายแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

ขอพรเปิดขุมทรัพย์ เตรียมตัวเตรียมใจ ดังต่อไปนี้

หนึ่ง ความเคารพ ศรัทธาในคุณความดี ซึ่งไม่จำกัดว่าเป็นความดีของใคร ทั้งคน ทั้งสัตว์ ทั้งวิญญาณ ทุกภพภูมิ ทุกเพศทุกวัย แม้ความดีที่มีในศัตรู ก็เห็นตามความเป็นจริง

สอง ปฏิบัติบูชา ด้วยการทำความดีทุกรูปแบบผ่านธาตุสี่ขันธ์ห้า คือร่างกายของเราอยู่เป็นประจำ ด้วยว่าตัวเราที่มีความดี เทวาครูบาอาจารย์ย่อมเมตตาปราณี(ข้อสำคัญควรพิจารณาว่า เราทำดี หวังดี แท้จริงหรือไม่?เพราะเมื่อใดใกล้ชิดครูบาอาจารย์ย่อมโดนสอนสั่งหนักยิ่งขึ้น อย่าเข้าใจผิดหรือท้อถอย)

สาม ฤกษ์งามยามดี เป็นโอกาสอันเหมาะสมทำการมงคล ซึ่งจะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันผ่านสื่อต่างๆ

สี่ เข้าใจแก่นแท้ของพิธีกรรมบวงสรวงว่า คืออะไร เพื่ออะไร แล้วผลลัพธ์ที่คาดหวังได้เป็นเช่นไร

ในความเห็นของผม พิธีบวงสรวง คือ การสื่อสารเพื่อขอบคุณโลกแห่งจิตวิญญาณ(เทวดา พรหม ทุกภพภูมิ)ด้วยเครื่องสักการะตามสมควร ทำด้วยความจริงใจ ด้วยความเคารพรัก ศรัทธาแท้ ซึ่งเมื่อทุกท่านทุกพระองค์ได้รับด้วยความปิติแล้วก็สามารถขอพรตามสมควร(ถ้าขอเรื่องยากๆก็ไม่ต้องคาดหวังแล้วแต่ท่านจะเมตตา)

ห้า จัดเตรียมเครื่องบวงสรวงที่เหมาะสมตามสมควร แบ่งเป็น 4 ระดับ 1.เล็ก(S) 2.กลาง(M) 3.ใหญ่(L) 4.ใหญ่มาก(XL) ซึ่งทุกกระบวนการควรจัดเตรียมด้วยความศรัทธา และให้มีความสุขใจเป็นที่ตั้ง ไม่เคร่งเครียด ไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น ทำให้ดีที่สุดตามกำลังที่แต่ละท่านพึงมี 🙂

1. ระดับเล็ก(S) ไม่มีเครื่องสักการะ นอกจากตัวเรา เตรียมดังนี้ ใช้กายสังขารน้อมปฏิบัติบูชา ดาวน์โหลดภาพเทพพระคลัง กล่าวโองการแล้วสวดมนต์บทสอนเจ้ากรรมนายเวรร่วมกันในLive กับ อ.นิติกฤตย์ ตามฤกษ์งามยามดีที่ประกาศในแต่ละวาระ

2. ระดับกลาง(M) เตรียมดังนี้ ดอกไม้ ธูป เทียน บูชาหน้าหิ้งพระ มีภาพเทพพระคลังมหาสมบัติ(หาดาวน์โหลดได้)และปฎิบัติร่วมกันผ่านLiveเพจ: เบอร์รับโชค(นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์)ตามวาระ

3. ระดับใหญ่(L) เตรียมดังนี้ มีโต๊ะปูผ้าขาว มีบายศรีปากชาม หรือบายศรีเทพ หรือบายศรีพรหม 1 คู่(เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้ ถ้าสะดวก) ดอกบัว จัดใส่แจกัน 1 คู่ (แจกันละ 5 ดอก) หมากพลู บุหรี่ ยาเส้น 1 ชุด ผลไม้มงคล 5 หรือ 9 ชนิด (เช่น องุ่น แอ้ปเปิ้ล กล้วยน้ำว้า หรือกล้วยหอม ส้ม ขนุน สับปะรด ชมพู่ แก้วมังกร มะพร้าว ลำไย ลิ้นจี่ สาลี่) ขนมมงคล 5 หรือ 9 ชนิด น้ำดื่มเทใส่แก้ว น้ำชาเทใส่แก้ว น้ำมะพร้าว เป็นลูกเฉาะพร้อมทาน หรือใส่แก้วก็ได้ พวงมาลัย ดอกมะลิ หรือดาวเรือง 1 หรือ 3 หรือ 5 หรือ 9 พวง มีพานขมา หรือธูปเทียนแพ 1 ชุด จุดธูป 16 ดอกในกระถาง หรือกลางแจ้งก็ได้

4. ระดับใหญ่มาก(XL) สำหรับส่วนรวมเพื่อคนร่วมงานจำนวนมาก มีเครื่องบวงสรวงครบครัน โดยพราหมณ์นำพิธี ซึ่งไม่แนะนำให้จัด ถ้าไม่มีกิจสำคัญ แต่ขออธิบายให้ทราบไว้

หก เตรียมคำกล่าวโองการ ดังนี้ ในแบบของผมเอง
โองการ ขอพรเทพพระคลัง เปิดขุมทรัพย์
พระคลังมหาสมบัติ ในมุมมองของผมท่านทำหน้าที่จัดสรร เชื่อมโยงกองบุญให้ส่งผลรวดเร็วทันใจ เพราะเป็นเทวดาใหญ่ที่มีบุญบารมีสั่งสมด้านนี้โดยเฉพาะ

จึงควรขอพรเรื่องการเงิน เรื่องอาชีพ เรื่องธุรกิจ (ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปากท้อง ทำมาหากิน) แต่ขอด้านอื่นๆก็สามารถขอได้ เช่น กรณีคุณ ศรัณลักษณ์ ดำรงชีพ กดเพื่อชม

นะโม 3 จบ ลูกชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อาศัยอยู่ที่ ประกอบอาชีพหลัก พร้อมตำแหน่ง อาชีพเสริม(ถ้ามี) พร้อมระบุตำแหน่งหน้าที่ มีความเคารพและศรัทธาต่อเทพพระคลังมหาสมบัติ ในวันนี้ วันดี วันศรีมงคลชัย ถือเป็นฤกษ์มหามงคลเปิดขุมทรัพย์ ลูกขอน้อมสักการะบูชาพระองค์และเทพบริวารด้วยความจริงใจ ลูกได้นำเครื่องสักการะ เครื่องบูชามาถวาย พระองค์ท่านสถิตอยู่หนใด วิมานใด ขอได้โปรดเสด็จมายังทีนี้ เพื่อรับเครื่องสักการะ อันมี บายศรีพรหม บายศรีเทพ บายศรีปากชาม ดอกบัว พวงมาลัยดอกมะลิ พวงมาลัยดอกดาวเรือง ผลไม้มงคล 9 อย่าง ขนมมงคล 9 อย่าง หมากพลู บุหรี่ ยาเส้น น้ำดื่ม น้ำชา น้ำมะพร้าว…(ตามที่ท่านจัดเตรียมถวาย)

ลูกมีความปรารถนาจะขอพรชัยมงคลอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปิดขุมทรัพย์จากเทพพระคลังมหาสมบัติผู้มีบารมีมากล้นด้วยโภคทรัพย์ อริยทรัพย์ พร้อมขออภัยโทษ ด้วยพานขมานี้(ถ้ามี) หากลูกได้เคยล่วงเกินสิ่งใด ไม่ว่าเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ประมาทพลาดพลั้งก็ดี บัดนี้ลูกรู้สำนึกผิดแล้ว ขอได้โปรดรับการขออโหสิกรรมจากลูกและได้โปรดเมตตาประทานพรมงคลด้วยเถิด

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุท ธัสสะ(๓ ครั้ง)

พระคลัง สัมปะติ ปะติปัจฉะติ อะติเถ เตถูม

น้อมกราบเทพพระคลังมหาสมบัติ ด้วยแรงศรัทธาแท้จากใจ ย่อมได้รับพรอันประเสริฐ 2 ประการ

พรประการแรกจากดอกบัว ในพระหัตถ์ขวา คือ ปัญญา นำพาตนให้พ้นทุกข์ จิตใจสงบร่มเย็น ก่อเกิดปัญญาบริสุทธิ์เข้าถึงบรมสุขอันแท้จริง

พรประการที่ 2 จากถุงทรัพย์มหาสมบัติในพระหัตถ์ซ้าย คือ เมตตาธรรม ย่อมนำพาซึ่งทรัพย์สิน ศฤงคาร เหลือกินเหลือใช้ ได้สร้างสมบุญกุศลต่อเนื่อง

เมื่อมีพรศักดิ์สิทธิ์ดังนี้แล้ว ไปในทิศใด หนทางใด ย่อมเจริญรุ่งเรืองมีความสุขกายสุขใจ เป็นที่รักของเหล่ามนุษย์ อมนุษย์ หมู่เทวดา เหล่าภูติทั้งมวลและเหล่าสัตว์ทั้งหลาย ขอความสุขสมปรารถนา ปราศจากทุกข์ภัย แข็งแรงทั้งกาย เข้มแข็งทั้งใจ มีสติปัญญาเป็นสัมมาทิฏฐิ(เห็นสัจธรรมตามจริง)จงมีแด่ผู้ระลึกถึงคุณธรรมของเทวดาผู้มีสัมมาทิฏฐิ นามว่า เทพพระคลังด้วยเทอญ

พระคลัง สัมปะติ ปะติปัจฉะติ อะติเถ เตถูม”

เจ็ด ดำเนินการพิธีตามฤกษ์ยาม ช่วงเวลาจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ที่กำลังจะถึงเร็วๆนี้ คือ วันเสาร์ที่14 พฤศจิกายน2563 เวลา 11.00-12.59น. ซึ่งสามารถทำพิธีไปพร้อมกันได้ในLive ผ่านเพจด้วยกัน

ที่กล่าวมาทั้งหมดจะเป็นจริงได้ ก็คือ “ท่านต้องพิสูจน์ด้วยตนเอง” ขอให้ทุกท่านที่อ่านบทความนี้ ได้ดีสมหวังตามที่ปรารถนาที่เป็นกุศลด้วยเทอญ

นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์

ฤกษ์มงคลขอเปิดขุมทรัพย์เทพพระคลังมหาสมบัติ
จะประกาศล่วงหน้าทุกเดือนติดตามได้ที่แฟนเพจ
: เบอร์รับโชค(นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์)หรือค้นหาคำว่า nitikrit159

หมายเหตุ ขอให้ผู้เริ่มต้นอ่านบทความนี้ซ้ำเพื่อความเข้าใจรายละเอียด และไม่ต้องเคร่งเครียดกับการเตรียมตัวทำด้วยความสบายใจ จริงใจเป็นสำคัญ เพราะเทพยดาท่านความตั้งใจของผู้ปฏิบัติแน่นอน

เผยแพร่โดย

admin

ดำเนินการโดยแอดมิน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

I'm not a spammer This plugin created by memory cards