บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร

บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร

บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวร (ตัวอักษรขนาดใหญ่)

บทกรวดน้ำอุทิศผลบุญครอบจักรวาล

ธัมมะจักกัปปะวัตตะนะสูตร

ยอดพระกัณฑ์พระไตรปิฎก

พระคาถาชินบัญชร ฉบับเต็ม

พุทธชัยมงคลคาถา คาถาพาหุง

อธิบายที่มาของ บทกรวดน้ำไทยโบราณ หรือ บทกรวดน้ำพญายมราช

บทสวดมนต์บทสอนเจ้ากรรมนายเวรภาษาอังกฤษ Mantra for Teaching Vengeful Spirits