กว่าจะเป็นเหรียญเทพพระคลัง รุ่น 1 เปิดขุมทรัพย์

แรกเริ่มเกิดจากการเข้าไปศึกษาเรื่องตราสัญลักษณ์ทางการเงินของประเทศไทย คือ นกวายุภักษ์ แต่เมื่อได้สัมผัสความสำคัญของตราดังกล่าว ผมก็ผุดแนวคิดจัดพิธีบวงสรวงให้เทพเทวาผ่านสื่อสัญลักษณ์นกวายุภักษ์ เพื่อปรับพลังการเงินในระบบเศรษฐกิจให้ดีขึ้นทางหนึ่ง

อ่านเพิ่มเติม กว่าจะเป็นเหรียญเทพพระคลัง รุ่น 1 เปิดขุมทรัพย์