2 thoughts on “04”

  1. มักล่วงรู้ความลับเกี่ยวกับผู้อื่นโดยไม่ตั้งใจ แล้วก็มักเล่าสิ่งที่ตนรู้มานั้นให้ผู้อื่นทราบด้วย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

I'm not a spammer This plugin created by memory cards