กรณีเปลี่ยนเบอร์พลิกชีวิตด้วยตนเอง

ในความเห็นของผมคิดว่าทุกคนสามารถทำได้ แต่จะได้ดีมากน้อยตามที่ตนปรารถนานั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ส่วนใหญ่การจะเปลี่ยนเบอร์ขึ้นอยู่กับความรู้ของผู้ที่ต้องการจะเปลี่ยนเบอร์พลิกชีวิต อีกทั้งผสมด้วยความโชคดีจึงจะได้เบอร์ตามที่ตนปรารถนา ถ้าท่านต้องการเปลี่ยนเบอร์ด้วยตนเองต้องตอบคำถามพื้นฐานเหล่านี้ได้ก่อน อ่านเพิ่มเติม กรณีเปลี่ยนเบอร์พลิกชีวิตด้วยตนเอง