เรื่องเล่า ความประทับใจในงานพิธีเบิกเนตรสมเด็จองค์ปฐม วัดเนินตูม

ผมขอเล่าความประทับใจในงานพิธีเบิกเนตรสมเด็จองค์ปฐม พระประธานพระอุโบสถ ณ วัดเนินตูม จังหวัดอุทัยธานี พิธีการทุกอย่างดูเรียบง่ายเป็นไปอย่างราบรื่นและงดงาม แต่ก็มีเรื่องที่ไม่คาดคิดคือ ผมได้รับมอบหมายให้ปีนนั่งร้าน ขึ้นไป ตรงบริเวณที่ประดิษฐานสมเด็จองค์ปฐม เพื่อช่วยพระท่านจับไม้เบิกเนตร และเปิดยอดพระเศียรครั้งสุดท้าย เพื่อบรรจุวัตถุมงคลล้ำค่า เช่น พระบรมสารีริกธาตุ ฯลฯ

อ่านเพิ่มเติม เรื่องเล่า ความประทับใจในงานพิธีเบิกเนตรสมเด็จองค์ปฐม วัดเนินตูม