วิธีทำบุญก่อนเปิดเบอร์ใหม่

เคล็ดลับการทำบุญเปิดเบอร์มือถือแบบ Decoder
นับจากนี้ไปไม่เกิน 3-6 เดือน ชีวิตของท่านจะค่อยๆดีขึ้น

ตามพลังตัวเลขที่ท่านใช้ โดยมีข้อสังเกตจากประสบการณ์ของผม decoder พบว่า ผู้ที่เปลี่ยนเบอร์แล้วได้ผลเร็ว ก่อน 3 เดือนนั้น มักเป็นคนที่มีพื้นฐานของการทำบุญ ให้ทาน และรักษาศีลสม่ำเสมอ ซึ่งที่ผ่านมาคนดีมีศีลธรรมหลายๆท่าน ได้ใช้พลังเลขที่ไม่ดี จึงทำให้การทำความดีเหล่านั้น ไม่สามารถส่งผลดีได้อย่างเต็มที่ ข้อสังเกตเหล่านี้ผมจึงแนะว่าควรทำบุญก่อนเปิดบุญเป็นดีที่สุด หรือหลังจากเปิดเบอร์ไม่เกิน 3 วัน อ่านเพิ่มเติม วิธีทำบุญก่อนเปิดเบอร์ใหม่