วิธีทำบุญก่อนเปิดเบอร์ใหม่

เคล็ดลับการทำบุญเปิดเบอร์มือถือแบบ Decoder
นับจากนี้ไปไม่เกิน 3-6 เดือน ชีวิตของท่านจะค่อยๆดีขึ้น

ตามพลังตัวเลขที่ท่านใช้ โดยมีข้อสังเกตจากประสบการณ์ของผม decoder พบว่า ผู้ที่เปลี่ยนเบอร์แล้วได้ผลเร็ว ก่อน 3 เดือนนั้น มักเป็นคนที่มีพื้นฐานของการทำบุญ ให้ทาน และรักษาศีลสม่ำเสมอ ซึ่งที่ผ่านมาคนดีมีศีลธรรมหลายๆท่าน ได้ใช้พลังเลขที่ไม่ดี จึงทำให้การทำความดีเหล่านั้น ไม่สามารถส่งผลดีได้อย่างเต็มที่ ข้อสังเกตเหล่านี้ผมจึงแนะว่าควรทำบุญก่อนเปิดบุญเป็นดีที่สุด หรือหลังจากเปิดเบอร์ไม่เกิน 3 วัน อ่านเพิ่มเติม วิธีทำบุญก่อนเปิดเบอร์ใหม่

การทำบุญอุทิศส่วนกุศลก่อนเปิดเบอร์มือถือ

ก่อนและหลัง การเปลี่ยนเบอร์ควรทำบุญ และ อุทิศส่วนกุศลให้ดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายเหล่านี้ เพื่อเปิดทางให้เกิดสิ่งดีๆทั้งหลายแก่ตัวผู้เปลี่ยนเบอร์ จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีและเร็วขึ้น

( ข้อความด้านล่างนี้บางส่วนคัดลอกมากจากหนังสือ Decoder+ )

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สะพานบุญของทุกท่านทำงานได้เร็วขึ้น

 อย่าละเลยต่อการทำบุญทำทานอย่างสม่ำเสมอด้วยครับ

ก่อนอื่นให้ท่านทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งตามสะดวก
ต่อจากนั้นให้กรวดน้ำแล้วกล่าวอุทิศบุญไปที่ละหัวข้อดังนี้นะครับ

1 อุทิศให้ตนเอง ตลอดจนสัมมาอาชีพและปัจจัยสี่ที่ได้กินได้ใช้ ซึ่งที่ผ่านมาเรามักมองข้ามสิ่งเหล่านี้

2 อุทิศส่วนกุศลให้ท่านเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ในเบอร์เก่า ซึ่งอาจจะเป็นคน สัตว์ วิญญาณที่ผู้เปลี่ยนเบอร์เคยล่วงเกินมาในอดีต

3 อุทิศส่วนกุศล ให้แก่ เทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ดูแลรักษาตัวผู้เปลี่ยนเบอร์

4 อุทิศส่วนกุศล ให้ครูบาอาจารย์ โดยเฉพาะบรมครูศาสตร์พลังตัวเลข

5 อุทิศส่วนกุศลให้ผู้แนะนำการเปลี่ยนเบอร์ เช่น อาจารย์นิติกฤตย์ กิตติศรีวรนันท์ เป็นต้น

6 อุทิศส่วนกุศล ให้แก่ ประเทศไทย และบูชาถวายแด่ พระแก้วมรกต พระสยามเทวาธิราช พระหลักเมือง พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬไชยศรี พระเจตคุปต์ พระหอกลอง ตลอดจนดวงพระวิญญาณบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์

7 อุทิศส่วนกุศล ให้แก่ จิตวิญญาณนักรบที่ล้มตาย บนผืนแผ่นดินไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน (ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด หากท่านยังมิได้ไปเกิด ขอให้ท่านอนุโมทนาในบุญกุศลนี้ แล้วคลายความยึดมั้น จงเป็นอิสละพ้นจากพันธนาการแห่งทุกข์

(หากท่านได้เปิดเบอร์มือถือไปแล้ว ก็สามารถที่จะอุทิศส่วนกุศลที่ว่ามาแล้วนี้ตามหลังได้ครับ)